Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” interpretuje wyniki spisu ludności z 2011 roku dotyczącego problemu przynależności narodowościowej na Śląsku - dw.de.

 Polski korespondent "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) Konrad Schuller w artykule pt. „Von Schlesiern und Schafen“ (O Ślązakach i owcach) zastanawia się nad przyczynami spadku liczby osób deklarujących się jako Niemców w ostatnim spisie ludności a równoczesnym wzroście osób deklarujących się jako Ślązaków. Artykuł zaopatrzony jest podtytułem "Konkurencja dla mniejszości niemieckiej".


Autor przytacza oficjalne dane z ostatniego spisu ludności, według którego w roku 2002 153 tys. mieszkańców Śląska deklarowało narodowość niemiecką, natomiast w 2011 już tylko 126 tys. FAZ interpretuje te liczby jako „tym bardziej dramatyczny spadek (...), ponieważ prawie połowa z nich (59 tys.) deklaruje >>w pierwszym rzędzie<< mieszaną przynależność narodową, przy czym tożsamość niemiecka spada na drugi, lub trzeci plan”. Autor tłumaczy ten stan rzeczy tym, że „władze Polski Ludowej próbowaly wyeliminować niemieckość i język niemiecki ze Śląska, ale ich zwycięstwo okazało się tylko częściowe. Podczas gdy dzieci i wnukowie Ślązaków z 1945 roku prawie nie mówią po niemiecku, nie czują się tak właściwie Polakami, ale nie czują się też i Niemcami, mimo, że kokietują niemieckością”. Tutaj autor przytacza przykład kibiców Ruchu Chorzów, którzy na swoich szalach wypisane mają „Oberschlesien” a „miedzy sobą mówią gwarą (>>Wasserpolnisch<< ). Dodaje, że równie prowokująco nazywa się zespół heavy metalowy – „Oberschlesien” – śpiewający również gwarą. Autor dwa razy używa w tym kontekście określenia „Wasserpolnisch”. Mianem „Wasserpolnisch” niemieccy nacjonaliści od mniej więcej drugiej połowy XIX w. określali gwarę śląską posiadającą naleciałości słowiańskie (polskie i czeskie oraz niemieckie). „Wasserpolnisch”, czyli taki „rozrzedzony” język polski, nie będący poprawnym językiem, miał być czymś gorszym, robiących ze Ślązaków obywateli drugiej kategorii.

http://www.dw.de/niemiecka-prasa-w-polsce-mniej-niemc%C3%B3w-wi%C4%99cej-%C5%9Bl%C4%85zak%C3%B3w/a-16554491